Konkurs Europejski

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 w porozumieniu z p. Elżbietą Łukacijewską, poseł do Parlamentu Europejskiego, p. Anna Mizińska zorganizowała drugą edycję konkursu, którego celem była promocja naszego regionu oraz zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych. Tym razem uczestnicy mieli zaprosić w Bieszczady rówieśników z Europy, przedstawiając im atrakcje swoich okolic w dowolnie wybranej przez siebie formie, w języku angielskim Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy  drugiej gimnazjum: Jakub Węgrzyn (film) oraz Michał Zielonka i Eryk Borgosz (ulotka reklamowa i plakat). We wrześniu 2017r.  w ramach nagrody ufundowanej przez Biuro Poselskie p. Łukacijewskiej chłopcy wyjadą na 3-dniową wycieczkę do Belgii.