Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Fredry w Cisnej

na rok szkolny 2018/2019

 

  1. Plan uroczystości i wydarzeń.

 

1.

Szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu”

01.09.2018 r.

2.

Inauguracja roku szkolnego

03.09.2018 r

3.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami, wybory RR.

11.09.2018 r.

4.

Teatr ekologiczny

13.09.2018 r.

5.

Konferencja zatwierdzająca plan pracy szkoły oraz plan nadzoru pedagogicznego. Ustalenie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

13.09.2018 r.

6.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego (J. Wojtanowska M. Hartman)

21.09.2018 r.

7.

Festyn „Dni rekreacji w Gminie Cisna” oraz „Bieg Niepodległości”.

Odpracowanie dnia 31 października.

22.09.2018 r.

od 10.00 do 14.00

8.

Wstępna diagnoza przedmiotowa

wrzesień 2018 r.

9.

Próbna ewakuacja (Bartłomiej Wróbel)

2018-2019

10.

Święto drzewa (L. Bodzan, B. Wróbel, K. Latawiec)

10.10.2018 r.

11.

Pasowanie na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej (K. Latawiec, M. Hartman)

Święto Patrona Szkoły (L. Bodzan, R. Podsobińska)

12.10.2018 r.

godz. 10.00

12.

Konkurs „Do Hymnu”

15.10.2018 r. godz. 13.00

13.

Ćwiczenia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

16.10.2018 r.

od 12.00 do 12.30

14.

Szkolenie BHP

Szkolenie RP z zakresu I pomocy (B. Wróbel, D. Czarska)

17.10.2018 r. godz. 15.00

15.

Wywiadówka

25.10.2018 r. godz. 16.00

16.

Dzień wolny odpracowany 22.09.2018 r. (szkoła)

31.10.2018 r.

17.

Święto Zmarłych

01.11.2018 r

18.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Dzień wolny odpracowany 22.09.2018 r. (przedszkole)

02.11.2018 r.

19.

Święto Niepodległości (G. Szczepańska-Pasiniewicz, M. Hartman)

09.11.2018 r.

20.

Próbny egzamin ósmoklasisty Nowa Era

21 – 23.11.2018 r.

21.

Próbny egzamin gimnazjalny Nowa Era

28 – 30.11.2018 r.

22.

Zabawa andrzejkowa (opiekunowie SU)

ustala SU

23

Wywiadówka

13.12.2018 r. godz. 16.00

24.

Zimowy kiermasz świąteczny

16.12.2018 r. ustala RR

25.

Jasełka

(A. Kapica, M. Gucwa, A. Drewniak, M. Hartman)

21.12.2018 r.

26.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. – 31.12.2018 r.

27.

Festiwal Kolęd

12.01 – 13.01.2018 r.

28.

Zakończenie I półrocza

18.01.2019 r.

29.

Klasyfikacyjna konferencja śródroczna

21.01.2019 r.

30.

Wywiadówka

24.01.2019 r.

31.

Dzień Babci i Dziadka (wychowawcy klas O-III)

25.01.2019 r.

32.

Zabawa choinkowa dla uczniów (wychowawcy klas)

30.01.2019 r. od PP do VI

31.01.2019 r. od VII do III

33.

Zabawa w Wetlinie

Ustala RR

34.

Profilaktyczne szkolenie dla uczniów i RP nt. dopalaczy (D. Czarska)

06.02.2018 r.

35.

Ferie zimowe

11.02. – 24.02.2019 r.

36.

Zimowa Spartakiada Sportowa (B. Wróbel, L. Sobol)

Termin uzależniony od pogody po 24.02.2019 r.

37.

Dzień Samorządności (Opiekunowie SU)

21.03.2019 r.

38.

Wywiadówka

27.03.2019 r.

39.

Egzamin gimnazjalny

10 – 12.04.2019 r.

40.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17.04.2019 r.

41.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 20.04.2019 r.

42.

Święto Ziemi

25.04.2019 r.

43.

Święto Konstytucji 3 maja (M. Irzyński, A. Kapica, M. Hartman)

26.04.2019 r.

44.

Długi weekend majowy

29.04 – 03.05.2019 r.

45.

Wywiadówka

10.05.2019 r.

46.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych.

10.05.2019 r.

47.

Święto Rodziny

31.05.2019 r.

48.

Końcowa diagnoza przedmiotowa

Maj - czerwiec

49.

Dzień dziecka na sportowo

31.05.2019 r.

50.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

03.06.2019 r.

51.

Konferencja klasyfikacyjna

11.06.2019 r.

52.

Zielona Szkoła

14 – 20.06.2019 r.

53.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2019 r.

54.

Konferencja plenarna

26.06.2019 r.

 

 

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej:

 

2 listopada 2018 r.

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

 

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów kl. III gimnazjum:

 

2 listopada 2018 r.

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

17 kwietnia 2019 r. (środa)

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

 

  1. Dodatkowym dniem wolnym w szkole po odpracowaniu w dniu 22 września 2018 r. będzie dzień 31 października 2018 r. (piątek).
Data wydarzenia: 
niedziela, Wrzesień 18, 2016 - 00:00