Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

  1. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2016 r. czwartek godz. 09.00

2.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami: organizacja pracy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zebranie oświadczeń i innych informacji do teczki nauczyciela, wybory do Rady Rodziców

13.09.2016 r. wtorek godz. 16.00

3.

Konferencja zatwierdzająca plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego

15.09.2016 r. czwartek godz. 15.30

4.

Diagnoza wstępna przedmiotowa

wrzesień

5.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

18.10.2016 r. wtorek godz. 15.30

6.

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami

25.10.2016 r. wtorek godz. 16.00

7.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe

listopad/grudzień 2016 r.

8.

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami

20.12.2016 r. wtorek godz. 16.00

9.

Próbne egzaminy gimnazjalne

listopad/grudzień/styczeń 2016/2017 r.

10.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

11.

Ferie zimowe

16-29 stycznia 2017 r.

12.

Klasyfikacyjna konferencja śródroczna

06.02.2017 r. poniedziałek godz. 15.30

13.

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami

07.02.2017 r. wtorek godz. 16.00

14.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

15.02.2017 r. środa godz. 15.30

15.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

16

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami

28.03.2017. wtorek godz. 16.00

17.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

20.04.2017 r. czwartek godz. 15.30

18.

Egzamin gimnazjalny

 

 

19.04.2017 r. historia, WOS, j. polski

20.04.2017 r. przyr., matematyka

21.04.2017 r. języki obce

16.

Diagnoza końcowa przedmiotowa

Maj 2017 r.

17.

Spotkanie wywiadowcze z  rodzicami 

Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

16.05 2017 r. wtorek godz. 16.00

18.

Konsultacje/spotkanie z rodzicami

Termin poinformowania  rodziców i uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych

11.06.2017 r. poniedziałek godz. 16.00

19.

Konferencja klasyfikacyjna

12.06.2017 r. poniedziałek godz. 15.30

20.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2016/2017

23.06.2017 r. piątek godz. 09.00

21.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

27 czerwca 2017r. wtorek godz. 10.00

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Szkoła Podstawowa

31. 10. 2016 r. (poniedziałek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych odpracowany 10.09.2016 r. w Łopience

02.05 2017 r. (poniedziałek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych do odpracowania 04.02.2017 r. podczas zabawy choinkowej

16.06.2017r. (piątek) – dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

Gimnazjum

31. 10. 2016r. (poniedziałek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych odpracowany 10.09.2016 r. w Łopience
19-21 kwietnia 2017 r. - egzamin gimnazjalny

02. 05 2017 r. (poniedziałek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych do odpracowania 04.02.2017 r. podczas zabawy choinkowej

16.06.2017r. (piątek) – dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

  1. Plan uroczystości oraz ważnych wydarzeń szkolnych w I półroczu

1.

Warsztaty w Łopience

Wszyscy nauczyciele

10 września 2016 r.

2

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

A. Kwilosz-Bechta,

R. Podsobińska-Kurylak

21 września 2016 r.

3.

Święto Drzewa

L. Bodzan, A. Kwilosz-Bechta

10 października 2016 r.

4.

Pasowanie na ucznia

H. Dziarmaga

14 października 2016 r.

5.

Dzień Edukacji Narodowej

K. Latawiec

14 października 2016 r.

6.

„Dzień Patrona”

Wychowawcy klas, D. Czarska, M. Irzyński

14 października 2016 r.

7.

Święto Niepodległości

A. Kapica, M. Hartman

10 listopada 2016 r.

8.

Zabawa Andrzejkowa

Opiekun Samorządu Ucz.

Termin ustali SU i RR

9.

Jasełka

A. Kapica, M. Hartman

22 grudnia 2016 r.

10.

Zabawa Karnawałowa w Wetlinie

Rada Rodziców

14 stycznia 2017 r.

11.

Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy klas 0-III

3 lutego 2017 r.

12.

Zabawa Choinkowa

Wychowawcy klas

4 lutego 2017 r.

12.

Zimowa Spartakiada Sportowa

B. Wróbel, L. Sobol

10 lutego 2017 r.

 

Data wydarzenia: 
niedziela, Wrzesień 18, 2016 - 00:00